Välkommen

Välkommen till Skrylleängskolan!
Vi har plats för 84 barn i åldrarna 6-12 år fördelat på fyra grupper: f-klassen, 1-2, 3-4 och 5-6.imageSkrylleängskolan är en liten skola där alla vuxna kan namnet på alla barn. Detta innebär en stor trygghet för barnen som möts med respekt och värme av oss som arbetar här. Vi ser alla barn som kompetenta individer och vill hjälpa dem att hitta sina egna styrkor och sin inre drivkraft.
Skrylleängskolan erbjuder varje barn en skolgång anpassad efter barnets egen utveckling. Alla barn arbetar efter sin egen individuella planering, vilken de själva tar ansvar för i varierande grad beroende på mognad och ålder. Barnens arbete utgår från de nationella målen i läroplanen och följs kontinuerligt upp genom den individuella utvecklingsplanen.
Vi har tät kontakt mellan de olika enheterna i föreningen, dvs. förskola – skola samt mellan de olika stadierna på skolan. Detta ger oss goda möjligheter att följa den röda tråden i barnens utvecklig, både socialt och kunskapsmässigt.
Barnens trygghet är grundläggande för deras skolgång därför finns det alltid tid att reda ut bråk och att arbeta aktivt mot utanförskap och mobbning.
Skrylleängskolan har en fantastisk utemiljö där skog och äng utgör stora delar av skolgården. Närheten till Skrylleområdet ger oss stora möjligheter till både lek och lärande i naturen.